Điều Kinh EVA

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG TRƯỜNG PHÚC THỊNH
1. Đối với khách mới:
++ Mua 3 sp bất kỳ được tặng 1 hộp Phụ khoa Eva
2. Đối với khách cũ:
++ Giảm 5% cho lần mua thứ 2
++ Giảm 7% cho lần mua thứ 3
++ Giảm 10% từ lần mua thứ 3
Uu tiên tặng 1 hộp Phụ khoa Eva cho đơn hàng từ 2 sp trở lên

Chính sách bán hàng:

  • Miễn phí giao hàng toàn quốc.
  • Mua 3 sp bất kỳ được tặng 1 hộp Phụ khoa Eva
  • Giảm 5% cho lần mua thứ 2
    - Giảm 7% cho lần mua thứ 3
    - Giảm 10% từ lần mua thứ 3
  • Đặt hàng ngay Cách nhanh nhất để chúng tôi phục vụ bạn sớm hơn!